واحد معماری و دکوراسیون

عمدتا هویت تاریخی – هنری اقوام و میزان تاثیرپذیری آنها از یکدیگر را می توان در بدو امر از آثار معماری برجای مانده از آن اقوام بررسی و دنبال نمود و این نکته بیانگر میزان اهمیت خلق آثار معماری در طول دورانهاست و در یک کلام می توان گفت که معماری هایلات هنر در دل اعصار می باشد . از این روی همواره توجه اهل هنر به چگونگی طراحی فضاهایی که انسان در آن زیست می کند معطوف بوده و امروزه این بُعد از هنر به عنوان یکی از تخصصی ترین مباحث در فضای آکادمیک مطرح می باشد ، پیدایش ده ها شاخه و زیرشاخه برای رشته معماری در دانشگاه های جهان گواه این امر است . همانگونه که اشاره شد نخست آنچه که در بحث طراحی معماری مطرح است توجه به فضاست و این فضا در حقیقت همان محیطی می باشد که قرار است ما در آن سکنا گزینیم ، یا به کار مشغول گردیم ، یا در آن به تفریح بپردازیم و یا محلی باشد برای استراحت و یا ... . همانطور که مشهود است این توجه به فضا از جهت کاربرد و نقشی که قرار است ایفا نماید صورت می گیرد و در حقیقت طراحی معماری یعنی : خلق فضایی زیبا ، متناسب با کاربرد و در عین حال خلاق که بتواند با کاربر خود رابطه برقرار کرده و او را هرچه بیشتر به موضوع خود نزدیک نماید و برای این مهم طراح می بایست از درون و برون یک بنا به خلق کردن بپردازد و اینگونه است که طراحی معماری یک اثر شامل نما ، محوطه و دکوراسیون داخلی می گردد که این فرایند فازهای متعددی از انتخاب متریال تا ایده های حجمی و نورپردازی و ... را شامل می شود .

مراحل طراحی معماری :

    1- ملاقات با سفارش دهنده جهت دریافت نظرات،خواسته‌ها و پشنهادات .
    2- حضور در محیط برای آشنایی با پتانسیل فضا و متره برآورد .
    3- تهیه نقشه کد و طراحی اتودهای اولیه به صورت دستی برای دستیابی به ایده کلی .
    4- اجرای سه بُعدی اتودها با نرم‌افزار مربوطه بر اساس نقشه های کد و تهیه خروجی .
    5- دریافت نظرات سفارش دهنده جهت ویرایش‌های احتمالی و یا تایید نهایی طرح .
    6- تهیه جزئیات‌های اجرایی با ابعاد و اندازه‌های دقیق جهت ارائه به اجراکار .
    7- نظارت بر اجرای صحیح طرح تا پایان کار و جلب رضایت سفارش دهنده .