نمونه پروژه ها

نمونه پروژه هایی که تا کنون توسط گروه انفورماتیک نوین فام طراحی و برنامه نویسی شده است.


 •  
   w1
     
  کارفرما : شرکت عمران محور صنعت
   
   وب سایت : www.omran-sanat.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، 4 زبانه - طراحی، برنامه نویسی، سئو، بهینه سازی و پشتیبانی
     
 •  
   w2
     
  کارفرما : موسسه چاپ و رایت ولا
   
   وب سایت : www.veladisk.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w3
     
  کارفرما : موسسه حسابداری عصر حساب
   
   وب سایت : www.asrehesab.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، طراحی، برنامه نویسی، دارای سیستم پرسش و پاسخ و ارتباط با مشتری
     
 •  
   w14
     
  کارفرما : انجمن فیلم استان
   
   وب سایت : www.tabrizfilm.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، سیستم پرسش و پاسخ - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w23
     
  کارفرما : دانشگاه مدیریت صنعتی استان
   
   وب سایت : www.igmts.com
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، طراحی، برنامه نویسی، دارای 4 زیر پرتال با مدیریت واحد
     
 •  
   w4
     
  کارفرما : پایگاه مشاوره دکتر قهرمان
   
   وب سایت : www.m-ghahraman.com
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، پرسش و پاسخ، رزرو وقت، گفتگوی آنلاین - طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w7
     
  کارفرما : گالری مجسمه سازی تندیس
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی، سیستم سفارش و نمونه کار - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w15
     
  کارفرما : گالری فرش تبریزی
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، 3 زبانه - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w16
     
  کارفرما : شورا 21
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، سیستم پرتال دهی به کاربران (وبلاگینگ حرفه ای) - طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w13
     
  کارفرما : شرکت KontrolYMM (ترکیه)
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w12
     
  کارفرما : چرم شهر تبریز (همکاری)
   
   وب سایت : www.charmshahrtabriz.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، تحریریه خبر - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w11
     
  کارفرما : اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان
   
   وب سایت : www.eazagri.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، تحریریه خبر - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی
     
 •  
   w18
     
  کارفرما : پرتال جامع ثبت اطلاعات اصناف
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، سیستم ثبت مشخصات - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w17
     
  کارفرما : کانون تبلیغاتی ایفاچی
   
   وب سایت : www.ifachi.com
  زبانهای برنامه نویسی : Html - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w20
     
  کارفرما : فروشگاه ریمک
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، فروشگاه اینترنتی - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w21
     
  کارفرما : مجتمع صدرا
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w22
     
  کارفرما : سامانه برنامه ریزان فردا
   
   وب سایت : www.spp-moghadam.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، سیستم ارتباط با دانشجویان و اعلام نتایج - طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w5
     
  کارفرما : شرکت معماران برتر
   
   وب سایت : - 
  زبانهای برنامه نویسی :  Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w9
     
  کارفرما : شرکت مهندسین معدن
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w25
     
  کارفرما : موسسه فیلم و عکس استیلا
   
   وب سایت : www.music-videos.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w26
     
  کارفرما : وب سایت نرم افزار کلینیک
   
   وب سایت : www.tabrizclinic.tk
  زبانهای برنامه نویسی : Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات :  طراحی، سئو، بهینه سازی و پشتیبانی
      • 1
  سیستم مدیریت مدارس
 • 4اتوماسیون تحریریه خبر
 • 6سیستم مدیریت محتوا
 • 7
  سیستم فروشگاه اینترنتی
 • 2سیستم حسابداری
 • 3مدیریت آژانسهای مسافربری
 • 5سیستم مدیریت همایش ها
 • 8سیستم رزرو وقت مشاوره