دکوراسیون محیطی

گرافیک محیطی اصطلاحی است تخصصی برای بیان پروژه هایی چون : معماری خارجی همانند دیگر هنرها ، هنر مادیت بخشیدن به ایده و تفکر در سفری طولانی از سطح ، فرم ، بافت ، فضا ، رنگ و نور که زیبایی را منجرمی شوند می باشد و در این راستا واحد معماری فام با اتکا به ایده و نگرش گروه طراحی و فنی خود ، به عنوان یک مجموعه ی مشاور طراح و ناظر ساخت در این حوزه به شمار می آید .

دکوراسیون محیطی برای مجموعه های :
مسکونی ، اداری ، تجاری، آموزشی ، درمانی
نماسازی و ورودی سازی
گرافیک محیطی نما سازی ، معماری ، دکوراسیون ، فضای سبز شهری ، طراحی میادین و مبلمان شهری
طراحی و ساخت مجسمه ( رئال و مدرن )
طراحی و ساخت بیلبرد و تابلوهای شهری