انیمیشن

امروزه انیمیشن با توجه به کاربرد های مختلف خود در عرصه های فرهنگی، تبلیغاتی، آموزشی، صنایع و حتی پزشکی به ابر رسانه ای فراگیر مبدل گشته است غفلت ورزی از آن می تواند مانع بزرگی برای رسیدن به اهداف شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی مختلف باشد. این شرکت با دارا بودن کادری مجرب و حرفه ای توانایی و سابقه تولید انیمیشنهای دو بعدی و سه بعدی با موضوعات ذیل را دارا می باشد .

  • AE (2)
  • AU (2)
  • PR (2)
  • 3D (2)
  • ED (2)
  • Pinnacel (2)