01

بهترین انیمیشن در جشنواره سیب

9واحد طراحی سایتواحد طراحیواحد تبلیغات محیطیواحد آموزشواحد عکاسیواحد معماری و دکوراسیونواحد فصلنامه


 •  
   w30
     
  کارفرما :  شرکت سهند مکانیک
   
   وب سایت : www.sahand-mechanic.com
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، دو زبانه - طراحی، برنامه نویسی، سئو، بهینه سازی و پشتیبانی
     
 •  
   w29
     
  کارفرما :  مهندس شیرمحمدزاده
   
   وب سایت : www.digimarts.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : فروشگاه اینترنتی، دارای سیستم فروش کالا، پشتیبانی آنلاین و ...
     
 •  
   w28
     
  کارفرما : دکتر بهزاد انتظاری
   
   وب سایت : www.epack-s.com
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : فروشگاه اینترنتی، دارای سیستم فروش کالا،  فایل مجازی و ...
     
 •  
   w27
     
  کارفرما : موسسه شیمی کنکور اسماعیل زاده
   
   وب سایت : www.eschemistry.com
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم فروش فایل مجازی، سامانه اعلام نمرات هوشمند، رسم جداول پیشرفت تحصیلی
     
 •  
   w1
     
  کارفرما : شرکت عمران محور صنعت
   
   وب سایت : www.omstco.com
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، 4 زبانه - طراحی، برنامه نویسی، سئو، بهینه سازی و پشتیبانی
     
 •  
   w2
     
  کارفرما : موسسه چاپ و رایت ولا
   
   وب سایت : www.veladisk.com
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w3
     
  کارفرما : موسسه حسابداری عصر حساب
   
   وب سایت : www.asrehesab.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، طراحی، برنامه نویسی، دارای سیستم پرسش و پاسخ و ارتباط با مشتری
     
 •  
   w14
     
  کارفرما : انجمن فیلم استان
   
   وب سایت : www.tabrizfilm.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، سیستم پرسش و پاسخ - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w23
     
  کارفرما : دانشگاه مدیریت صنعتی استان
   
   وب سایت : www.igmts.com
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، طراحی، برنامه نویسی، دارای 4 زیر پرتال با مدیریت واحد
     
 •  
   w4
     
  کارفرما : پایگاه مشاوره دکتر قهرمان
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، پرسش و پاسخ، رزرو وقت، گفتگوی آنلاین - طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w7
     
  کارفرما : گالری مجسمه سازی تندیس
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی، سیستم سفارش و نمونه کار - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w15
     
  کارفرما : گالری فرش تبریزی
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، 3 زبانه - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w16
     
  کارفرما : شورا 21
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، سیستم پرتال دهی به کاربران (وبلاگینگ حرفه ای) - طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w13
     
  کارفرما : شرکت KontrolYMM (ترکیه)
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w12
     
  کارفرما : چرم شهر تبریز (همکاری)
   
   وب سایت : www.charmshahrtabriz.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، تحریریه خبر - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w11
     
  کارفرما : اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان
   
   وب سایت : www.eazagri.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، تحریریه خبر - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی
     
 •  
   w18
     
  کارفرما : پرتال جامع ثبت اطلاعات اصناف
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، سیستم ثبت مشخصات - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w17
     
  کارفرما : کانون تبلیغاتی ایفاچی
   
   وب سایت : www.ifachi.com
  زبانهای برنامه نویسی : Html - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w20
     
  کارفرما : فروشگاه ریمک
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، فروشگاه اینترنتی - طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w21
     
  کارفرما : مجتمع صدرا
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w22
     
  کارفرما : سامانه برنامه ریزان فردا
   
   وب سایت : www.spp-moghadam.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : دارای سیستم مدیریت محتوای اختصاصی نوین فام، سیستم ارتباط با دانشجویان و اعلام نتایج - طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w5
     
  کارفرما : شرکت معماران برتر
   
   وب سایت : - 
  زبانهای برنامه نویسی :  Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی
     
 •  
   w9
     
  کارفرما : شرکت مهندسین معدن
   
   وب سایت : -
  زبانهای برنامه نویسی : Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w25
     
  کارفرما : موسسه فیلم و عکس استیلا
   
   وب سایت : www.music-videos.ir
  زبانهای برنامه نویسی : PHP - Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات : طراحی، برنامه نویسی، بهینه سازی و پشتیبانی 
     
 •  
   w26
     
  کارفرما : وب سایت نرم افزار کلینیک
   
   وب سایت : www.tabrizclinic.tk
  زبانهای برنامه نویسی : Html - Jquery - Java Script
  توضیحات و امکانات :  طراحی، سئو، بهینه سازی و پشتیبانی
      • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png
 • 21.png
 • 22.png
 • 23.png
 • 24.png
 • 25.png
 • 26.png
 • 27.png
 • 28.png

برخی از مشتریان تیزرهای صنعتی

 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png

پروژه ها

 • logo-samandehi

Saman-Dehi

BPMLogo
Check PageRank

نظرسنجی

بهترین راهکار تبلیغاتی؟

فیلم و تیزر - 51.7%
تبلیغات محیطی - 21.7%
وب سایت - 18.3%
هدایای تبلیغاتی - 8.3%

دفتر مرکزی

شعبه تبریز
 

6651214 0914
35540213 041
35543360 041
 
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید