تعرفه های ساخت فیلم های تبلیغاتی ـ صنعتی و گزارش آگهی

طبق قوانین مصوب شواری قیمت گذاری و سازماندهی تولیدات سمعی و بصری واحد فیلمسازی فام تعرفه های تولید فیلم های تبلیغاتی، صنعتی و گزارش اگهی در كلیه دفاتر وابسته به این سازمان به شرح ذیل می‌باشد.
كلیه دفاتر وابسته به كانون موظفند قراردادهای تولید فیلم های‌صنعتی،تبلیغاتی و گزارشی را طبق فرم قرارداد سازمانی و با تعرفه‌های سال 92 به شرح ذیل طراحی و تولید نمایند.تعرفه ها بر اساس درجه بندی كیفی كلاس های A،B،C و با شرایط تكنیكی ذیل قابل اجرا خواهد بود.


تعرفه ساخت فیلم­ های مستند صنعتی ـ تبلیغاتی و گزارشی كلاس C

زمان تولید:   35 روز

هزینه تولید:      16،000،000 الی 22،000،000 تومان
شرایط ساخت فیلم مستند:

1. زمان فیلم با توجه به درخواست مشتری از 2 دقیقه تا 9 دقیقه متغییر می باشد.
2. تدوین حرفه ای و استفاده از موزیك آرشیوی
3. استفاده از عوامل تولید حرفه‌ای
4. استفاده از دوربینهای Full HD
5. استفاده از گوینده مناسب
6. خروجی نهایی با فرمت HQ DVD
7. رعایت ضوابط پخش تلویزونی

 
تعرفه ساخت فیلم های مستند صنعتی ـ تبلیغاتی و گزارشی كلاس B

زمان تولید: 55 روز

هزینه تولید:      35،000،000 الی 39،000،000 تومان
شرایط ساخت فیلم مستند:

1. زمان فیلم با توجه به درخواست مشتری از 2 دقیقه تا 20 دقیقه متغییر می باشد.
2. استفاده از موشن گرافیك جهت وله و تیتراژ و افزایش بار مفهومی فیلم
3. ساخت كلیپ تبلیغاتی از خلاصه فیلم تولید شده
4. طراحی منوی اختصاصی برای فیلم به همراه دسته بندی مشخص شده
5. استفاده فیلم نامه نویس،كارگردان،فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
6. استفاده‌از تجهیزات ‌حركتی ‌و نور‌پردازی ‌كامل به ‌تناسب‌ شرایط‌ محیط فیلمبرداری
7. استفاده از صدای گوینده حرفه‌ای با صدای آشنا
8. استفاده از میكس موزیك آرشیوی مناسب
9. خروجی نهایی با فرمت HQ DVD
10. رعایت ضوابط پخش تلویزیونی

 
تعرفه ساخت فیلم های مستند صنعتی ـ تبلیغاتی و گزارشی كلاس A

زمان تولید: 110 روز

هزینه تولید:      55،000،000 الی 75،000،000 تومان
شرایط ساخت فیلم مستند:

1. زمان فیلم با توجه به درخواست مشتری از 2 دقیقه تا 20 دقیقه متغییر می باشد.
2. استفاده از انیمیشن سه بعدی و موشن گرافیك جهت افزایش سطح كیفی و مفهومی فیلم
3. ساخت حداقل یك تیزر و یك وله برای استفاده در داخل فیلم
4. ساخت كلیپ تبلیغاتی از خلاصه فیلم تولید شده
5. طراحی منوی اختصاصی برای فیلم به همراه دسته بندی مشخص شده
6. استفاده فیلم نامه نویس،كارگردان،فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
7. رعایت سطح كیفی بین المللی تولید فیلمهای صنعتی و تبلیغاتی
8. استفاده‌از تجهیزات ‌حركتی ‌و نور‌پردازی ‌كامل به ‌تناسب‌ شرایط‌ محیط فیلمبرداری
9. استفاده از صدای گوینده حرفه‌ای با صدای آشنا
10. ساخت موزیك برای كلیه بخشهای فیلم
11. استفاده از دوربینهای 4K
12. خروجی نهایی با فرمت Full HD Blu-ray
13. رعایت ضوابط پخش تلویزیونی