بهره برداری از استودیوی اختصاصی پرده سبز

استودیوی اختصاصی پرده سبز کانون تبلیغاتی نوین فام مجهز به 20000 وات کول لایت برای نورپردازی کف و دیواره سبز و همچنین ایجاد تعادل نوری بین نورهای کول و بلوند بر روی سوژه همراه با 40000 وات نور بلوند و اتاق تدوین مجهز ؛ اتاقهای گریم و لباس و محوطه پذیرایی تبریز به مرحله بهره برداری رسید.